Filosofie-to-be

Diakoniehús Midsland
Image
Mids

Zorgen

Over het leven dat zin heeft als je zorg kunt ontvangen en zorg kunt geven. Volgens de Amerikaanse filosoof Joan Tronto omvat zorgen alle aspecten van het menselijk bestaan. Het omvat alles wat wij doen om onze wereld in stand te houden, te continueren en te herstellen. Ook volgens Martin Heidegger hoort zorgen bij de fundamentele structuur van onze omgang met de wereld.

Het is de opzet van de filosofie-avonden om met behulp van de aangereikte informatie met elkaar in gesprek te raken. 

plaats: Diakoniehús, Westerburen 18 Midsland

tijd: 20.15 – 22.00 uur