ET-10 Midsland

Kerkdienst: 27 november 2022

Locatie: ET-10 Midsland
Aanvang: 12:00
Protestantse Gemeente ET-10

Advent: ‘Levenslicht’

De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In deze adventsweken horen we over de vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

De lezingen die we gebruiken komen uit het evangelie van Matteüs. In het geslachtregister van Jezus worden in dit evangelie de namen van de stammoeders of voormoeders van Jezus. Stuk voor stuk zijn het bijzondere vrouwen, die ervoor zorgen dat het verhaal van de stam Juda en het koningshuis van David door kan gaan.

Op deze eerste adventszondag gaat het over Batseba, de vrouw van Uria. Koning David zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd, zodat hij zelf met Batseba kon trouwen. Uiteindelijk werd zij de moeder van koning Salomo. Lezing: 2 Samuël 11: 14-27 / Matteüs 1: 1-17

 

* De kleur van de antependia (liturgische kleden) is in deze weken ‘paars’:

kleur van bezinning en verwachting.

We verwachten de komst (`adventus' = Latijn) van de messiaanse koning.

* Iedere zondag wordt er een ‘adventskaars’ aangestoken, als een vonk van de ster van David. Het licht groeit totdat in de kerstnacht de hemel openbreekt in een zee van licht. De kaarsen staan stilletjes hun verwachting uit te stralen met als achtergrond een gouden tijd = symb. Gods tijd.

* In het liturgisch bloemschikken wordt het thema van de dienst tot verbeelding gebracht: een stamboom of levensboom.

* Iedere zondag is er een advents-kaart (met tekstjes om ook thuis te vieren)

 

We hopen dat wie onze kerkdiensten bezoeken in de vieringen op adem mogen komen. Dat er een helende ruimte gevoeld mag worden waarin de ontmoeting met God en elkaar centraal staat. Dit alles om weer geïnspireerd verder te kunnen gaan op je levensweg.

 

De kerkdienst begint om 10.00 uur.

Voorganger is: ds. Sietske van der Hoek (uit: Amstelveen).

Er is aandacht voor de kinderen in de dienst en een eigen nevendienst.

Voor de allerkleinsten is er kinderoppas gedurende de hele dienst.

Na afloop is er gezelligheid en gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij ‘een bakje’. Welkom!

 

* Het gebouw is rolstoelvriendelijk en er is ringleiding

* Onze kerkdiensten zijn (op ieder tijdstip) te beluisteren via: www.kerkomroep.nl Zoeken op provincie Friesland, Terschelling GK

advent