ET-10 Midsland

Kerkdienst: 28 mei 2023

Locatie: ET-10 Midsland
Aanvang: 10:00
ds. M. de Graaff
Protestantse Gemeente ET-10

Een ieder in zijn eigen taal’ lezen we met Pinksteren in Hand. 2. In het Pinksterverhaal horen mensen uit allerlei streken de apostelen in hun eigen taal. Theologen hebben er over getwist: was het een hoor-wonder of een spreek-wonder? Een zinloze discussie. We horen over God altijd ‘in onze eigen taal’, beelden en symbolen uit onze cultuur. Mensen hebben religieuze ervaringen. Die zijn onuitsprekelijk. Als ze er toch over willen spreken doen ze dat in hun eigen taal, en de beelden en de rituelen van hun traditie. Hun woorden zijn geen godswoorden, maar pogingen om hun ervaringen te talen. De liturgie is eigenlijk niet anders dan taal geven aan de ervaring van de Ene en Eeuwige.

Het bijzondere is niet dat de leerlingen opeens allerlei talen spreken. Het bijzondere is dat ieder het in zijn/haar eigen taal kan verstaan. Het gaat om het effect van Geest-rijk spreken! Mensen worden onder invloed van de Geest voor elkaar verstaanbaar! Zoals de taal der liefde ‘internationaal’ heet.

Ín de verwondering gebeurt het dat wij komen tot een ànder verstaan, àndere taal. Heb jij dat ook?:… die verbazing over het Licht, dat aanstoot in de morgen? Dat mooie, blauwe, lichtende licht dat iedere ochtend als lichtende streep boven de zee verschijnt? Heb jij dat ook?:..die verbazing dat er hoop is en Iets dat het leven draagt en dat dit méér is dan het gewone? En kijk: ‘soms even’ is er dat voelen, dat verstaan. Onderweg naar dat vreemde verre koninkrijk vertellen wij elkaar verhalen. Méér hebben we niet. In die verhalen zeggen we ‘en God sprak’ al is er niets te horen, dan onze eigen stem.

Op deze vijftigste (pentecoste) dag na Pasen vieren wij het Pinksterfeest in een feestelijke dienst.   In liturgische vormen met muziek, spel en poëzie delen wij met groot en klein het geheimenis van deze dag dat leven schenkt.

 

We hopen dat wie onze kerkdiensten bezoeken in de vieringen op adem mogen komen. Dat er een helende ruimte gevoeld mag worden waarin de ontmoeting met God en elkaar centraal staat. Dit alles om weer geïnspireerd verder te kunnen gaan op je levensweg.

 

* De kerkdienst begint om 10.00 uur. Voorgangster: ds. Mathilde de Graaff

* Er is aandacht voor de kinderen in de dienst en een eigen nevendienst.

* Voor de allerkleinsten is er kinderoppas gedurende de hele dienst.

* Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee/fris.

 

Welkom!

 

* Als u contact op wilt nemen met ds. Mathilde de Graaff om nog even na te praten of gewoon voor een luisterend oor: tel. 0562-443151

* Onze kerkdiensten zijn (op ieder tijdstip) te beluisteren via: www.kerkomroep.nl Zoeken op provincie Friesland, Terschelling ET-10

pinksterfeest