STAP VOOR STAP, WOORD VOOR WOORD, VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Groene Strand
schriftwandeling

STAP VOOR STAP, WOORD VOOR WOORD, VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Een eindje samen lopen, even delen, twee aan twee, veel 1,5 meters, bij goed weer....

Iedere woensdagavond starten we op een andere strandovergang.