Vertrouw je levensreis

3 January 2021 - Preek - Hervormde Gemeente Oost

Ze brengen kostbare geschenken mee, de magiërs, over wie je hoorde voorlezen. Je kunt ze tegenkomen op de kerstkaarten die we aan elkaar sturen. Telkens zijn het daar drie mannen. En bijna altijd is hun rijdier een kameel. Kijk, daar komen ze al! Maar Matteüs noemt geen aantal. Wel wordt er gesproken over drie geschenken, die ze bij zich hebben. Goud, wierook en mirre hebben ze meegenomen voor de kortgeleden geboren koning, die ze willen eren. Misschien komt het hierdoor dat in de naam van hun feest Driekoningen het getal drie voorkomt? Maar Matteüs heeft niet aan drie magiërs gedacht. In het evangelie zijn het een onbepaald aantal wijzen, die een ster hebben gezien. En omdat ze uit het oosten komen, zijn het naar alle waarschijnlijkheid zoroastriërs, die over de handelsroute naar Jeruzalem komen reizen. Ze worden zoroastriërs genoemd, naar de godsdienst die in Perzië in die tijd algemeen werd gehuldigd. Maar, let op: Matteüs heeft zelfs niet aan alleen maar mannen gedacht. Met de handelskaravanen die vanuit Perzië naar het westen trokken, reisden ook vrouwen mee. Ook zij, vrouwen, kunnen daarom met recht en reden gerangschikt worden onder de magiërs, de wijzen, die op zoek zijn naar de pasgeboren koning.

Hé, even vragen: heb jij ook iets gezien? Ben je misschien ook onderweg, op zoek? En als je dat bent, waarnaar ben je dan op zoek, met je wijsheid?

Kijk, als we nu gewoon in een kerk zouden zijn, ik bedoel, je weet wel, een kerk met kerkgangers, waar jij misschien ook bent, dan zou ik even rond kunnen kijken, de vraag of je net zoals de magiërs op zoek bent, nog iets anders formuleren en dan zul je zien dat er zeker kerkgangers zijn die iets zouden willen zeggen over hun zoektocht in het leven. Misschien zou iemand beginnen over een goed voornemen, iets wat je aan het begin van het jaar koestert, in de hoop dat je in 2021 misschien een weg in kunt slaan, die je van een vervelende gewoonte kan afhelpen. Kijk, dit verzin ik, maar het is mijn ervaring, als zoiets gevraagd wordt in een kerkdienst in gewonere tijden, dat kerkgangers dingen noemen waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Het mooie daarvan is dus dat we op zo’n manier van elkaar horen waar je naar op zoek bent. Wat zou je willen vinden? En wat zou je mee willen nemen als geschenk van jezelf op die zoektocht? Is er iets of iemand die je met die zoektocht zou willen eren, zoals Matteüs vertelt dat de wijzen neerknielen voor Maria en haar kind om het te eren?

Het mooie van dit verhaal uit het evangelie van Matteüs is dat hierin de gordijnen worden opengeschoven. Mattëus introduceert vreemdelingen in het verhaal van de geboorte van Jezus. Ze komen van ver. Van over de grens. Het zijn mensen die hun andere godsdienst meebrengen. Ze oriënteren zich op sterren. Ze zoeken vrede. Ze zoeken Jezus. Het zijn buitenstaanders die Jezus vinden in een huis in Betlehem.

In het kader van dit verhaal zouden we dus op deze eerste zondag in het nieuwe jaar tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Trust your journey.’ Vertrouw op de zoektocht die je doormaakt, vertrouw je eigen levensreis. Doe net als de magiërs uit het oosten: vraag zo nu en dan als het nodig is om raad en advies als je er zelf niet helemaal uitkomt. En bewaar ook je eigen zelfstandigheid, bewaar het vertrouwen in die zoektocht van je.  Voel je niet verplicht om alles van zo’n advies op te volgen. Trust your journey. Neem dus een voorbeeld aan de magiërs, die om raad vragen in Jeruzalem, waar de pasgeboren koning is, van wie ze de ster hebben zien opgaan. En die vervolgens in een droom gewaarschuwd worden om niet naar Jeruzalem en koning Herodes terug te gaan en daarom via een andere handelsroute terugkeren naar hun land.  

De zoektocht van de magiërs naar die andere koning, een ander soort koning dan Herodes, die zoektocht maakt duidelijk hoe sterk dat verlangen naar bevrijding van de wijzen is.

We kunnen daarom die zoektocht van de magiërs vandaag opvatten als een uitnodiging. De uitnodiging om onze eigen levensreis in vrijheid voort te zetten.