Meslânzer kerk open

Meslânzer kerk Midsland

Bijna elke week is de Meslânzer kerk in Midsland open voor wie er eens binnen wil kijken. Als je daar dan toch bent kun je even stil zitten, de ruimte in je opnemen, een praatje maken, een kaarsje aansteken, naar orgelspel luisteren. De Meslânzer kerk is een vrijplaats: je hoeft er niks. De kerk is open woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Welkom!