Meslânzer kerk open

Meslânzer kerk Midsland

Elke woensdagochtend is de Meslânzer kerk in Midsland van 11 tot 12 uur open. Je kunt er een kaarsje aansteken, even verwijlen, het interieur bekijken, bidden of een praatje maken met iemand van de gemeenschap die in de kerk samenkomt. Misschien klinkt er wel orgelspel. Kijk maar of de deur openstaat. Je bent van harte welkom.