Meslânzer kerk open

Meslânzer kerk Midsland
m

Iedere woensdagochtend van 11 tot 12 uur is de Meslânzer kerk open.

Een kaarsje aansteken, even rondkijken, bidden, een praatje maken, welkom!