Geestelijke begeleiding

Even voorstellen

De afgelopen zomer ontving ik op het vakantieadres van mijn vrouw en mij een bijzondere uitnodiging: of ik er over na zou willen denken om de Westerkerkgemeente een periode wat te helpen met pastoraal werk tijdens de predikant-loze periode. Voor een predikant met pensioen (emeritus) niet een vanzelfsprekende vraag en al helemaal niet als je predikant van doopsgezinde huize bent. Na een paar maandjes denken, mailen, praten en overleg heb ik besloten om de uitdaging aan te nemen.

In 1952 ben ik in Kampen geboren, jongste van een gezin van vijf kinderen. In 1970 kwam ik op de WBS voor mijn stuurmansopleiding. Een prachtige tijd waarin ik o.a. actief was in de leerlingenvereniging. In 1973 ging ik varen als leerling-stuurman op de grote zeesleepvaart. Ik was tweede stuurman toen ik in 1977 tweede officier werd op het internaat op Terschelling. In 1978 ben ik getrouwd met Janneke Kikstra en gingen we wonen in de pastorie aan de Molenstraat. Daar is onze oudste dochter geboren.

Na de Terschelling jaren hebben we nog twee dochters gekregen. In 1980, na de ingrijpende verbouwing van het internaat, kreeg ik te maken met een afvloeiingsregeling. Ondertussen was ik actief geworden in de doopsgezinde wereld: kampwerk, bestuurder op landelijk gebied en voorzitter van de doopsgezinde gemeente Terschelling. In 1980 werd ik pastoraal-werker in Aalsmeer. Na mijn studie aan het doopsgezind seminarium werd ik in 1986 predikant. Ik heb in diverse plaatsen als predikant gewerkt. Vanaf midden negentiger jaren preek ik regelmatig in de doopsgezinde kerk in de Molenstraat. Janneke en ik wonen nu aan de rand van Blokzijl met zicht op de oude Zuiderzeedijk.

Na half januari a.s. hoop ik regelmatig enkele dagen per maand in uw midden aan het werk te gaan. Misschien zit er ook nog een kring- of groepsactiviteit aan te komen. En maandelijks, indien haalbaar, een preekbeurt. Dat laatste mogelijk in samenspraak met de doopsgezinden. In die kring bezoek ik al een aantal jaren diverse leden, dus dat gaat gewoon door. Tot slot hoop ik dat we in deze moeilijke tijden elkaar in het nieuwe jaar mogen treffen. Maar eerst gaat u op weg naar Kerstmis, het feest van licht en hoop. Daar zijn velen aan toe... Tot ziens.

Ds. Andries Bakker

Zo de plannen nu zijn komt ds. Bakker op 18 januari 2021 naar Terschelling en verblijft dan de hele week in de Pastorie. Zijn tel. no is 06-20090392. Indien er in januari weer kerkdiensten worden gehouden gaat hij op zondag 25 januari voor in een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente in de Westerkerk.