Geestelijke begeleiding

Vacature

Momenteel is onze gemeente vacant. Inmiddels hebben wij toestemming gekregem om een predikant te gaan beroepen voor 13 uur per week. En daar zijn we nu dus naar op zoek!

Gedacht wordt aan iemand die:

  • met zijn of haar ruime pastorale ervaring enthousiast de gemeente wil dienen;
  • tenminste eenmaal per maand voorgaat in de zondagse viering en daarbij de Bijbelse boodschap inspirerend verkondigt;
  • gemakkelijk contact legt met gemeenteleden en bij de kerk betrokken vrijwilligers, maar ook met de overige dorpsgenoten;
  • enthousiast mee wil helpen de samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen op het eiland verder te verdiepen;
  • zichtbaar is in het dorp, daarom bereid is om zich op Terschelling te vestigen, daarvoor is een riante pastorie aanwezig. Deze is gelegen aan de rand van het dorp en grenzend aan bos- en duingebied.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Piet van Heuveln, voorzitter van de kerkenraad, tel. 0562-442061, of met de heer Kees Dekker, secretaris van de Kerkrentmeesters, tel. 0562-442391. Een profielschets van onze gemeente is ook op te vragen via westerkerk.wt@gmail.com

Sollicitaties ontvangen wij graag voor 7 januari 2022.

Sollicitaties kunt  u richten aan de Protestantse Gemeente Westerkerk, Postbus 61, 8880 AA West-Terschelling of mailen naar westerkerk.wt@gmail.com