Kerkdiensten in Corona-tijd

21 March 2020 - Uitgelicht -
corona pasen

Beste mensen,

De wereld beleeft een crisis die hard ingrijpt in onze samenlevingen en in onze persoonlijke levens.  Daarom schrijven wij u en jou om ons alle wijsheid, moed en vertrouwen toe te wensen. Het leven is kostbaar en kwetsbaar en dat ervaren we in deze tijden bijzonder krachtig.

Laten we naar vermogen goed voor elkaar zorgen, vragen of er hulp geboden kan worden en een bemoediging sturen naar hen die voor de zieken zorgen.

We mogen bidden en Gods kracht ontvangen en ervaren. Bidden kun je doen met woorden, met een kaars of een mooie kaart, een telefoontje, appje, mailtje, etc. en vooral op de wijze waarop je samen- en meeleeft.

Moed, kracht en vertrouwen wensen wij u toe!

Op Terschelling gaan gelukkig nu weer kerkdeuren open (bij RK en bij ET-10) maar nog niet bij alle kerken. Om het voor ieder die dat wil mogelijk te maken een kerkdienst te volgen op Terschelling zenden wij vanuit onderling interkerkelijk overleg een wekelijkse vesper ‘Licht delen’ olv. de eilander pastores op Terschelling TV.

Als de mensen niet naar de kerk kunnen of durven komen is dit een manier om bij de mensen te komen.

Er gebeurt van alles. We laten de Geest maar waaien,  tegenwind en Adem van Leven in het  c.virus.

 

De viering voor zondag a.s. is om 10 uur  (en vervolgens op ieder willekeurig tijdstip) te zien en mee te beleven op Terschelling TV  (www.terschelling.tv). Voorlopig gaan we daarmee door t/m augustus.

Tegelijk wordt er vanaf zondag 5 juli weer een begin gemaakt met de vieringen in de RK kerk (10.30 u.) en vanuit ET-10 (10.00 u.). De diensten bij ET-10 vinden plaats in de frisse open lucht met veel ruimte: tuindiensten (bij slecht weer binnen).

 

Hartelijke groet in verbondenheid, Raad van Kerken Terschelling