De eerste keer

31 May 2021 - Nieuws - Hervormde Gemeente Oost

Die eerste keer

Het was half april toen ik in het veld de eerste Pinksterbloem zag bloeien. Ik was enthousiast. De allereerste! Ik weet ook nog wanneer ik dit voorjaar de eerste lepelaar zag. Ze vlogen over ons huis. De datum staat in mijn agenda: 20 februari. Twee lepelaars, die van noordwest naar zuidoost vlogen.
Wat is er toch met die eerste keer? Ieder jaar opnieuw? De eerste zwaluw die ik dit jaar zag vliegen bij de dijk. De eerste zwaluw bij huis. De eerste keer dat we vleermuizen zagen fladderen in de avondschemering. De allereerste vlinder, toen het nog koud was. De eerste jonge eendjes zien zwemmen in de sloot. Later werden het er meer. Meer Pinksterbloemen, die harder groeiden dan het gras. Toen Wietse en Laura de schapen met hun lammeren bij ons brachten was het met de Pinksterbloemen als eerste gedaan. Als ik een schaap was, hoe zou de Pinksterbloem smaken?   

Wat is er toch met die allereerste keer? Er zijn ook andere ‘eerste keren’ in een mensenleven. Ze kunnen heel belangrijk zijn. ‘Weet je nog, de eerste keer dat …’ Het zijn andere ‘eerste keren’ dan de door mij hierboven genoemde, die allemaal te maken hebben met het voorjaar. Ook Pinksteren valt elk jaar in het voorjaar. De datum van Pinksteren is afhankelijk van de datum waarop het paasfeest gevierd wordt en die datum hangt weer samen met de stand van de maan, de maankalender. Als je de datum van Pasen kent, kun je die van Pinksteren zo uitrekenen. Pinksteren valt precies zeven weken na Pasen. Zelfs het woord ‘Pinksteren’ heeft hiermee te maken, want dat betekent ‘vijftigste.’ Bedoeld wordt dit feest op de vijftigste Paasdag gevierd wordt. In deze tijd valt ook het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot), zeven weken na Pesach. Dit feest is dus ouder dan het christelijke Pinksterfeest, dat daarop gebaseerd is. Sjavoeot valt in Israël in de tijd van de lenteoogst. Wees dus niet verbaasd, wanneer je in de Bijbel in Handelingen hoofdstuk 2 vers 1 leest dat de leerlingen van Jezus op de dag van het Pinksterfeest allemaal bij elkaar waren. Het was al Pinksteren voordat het Pinksteren werd. 

Volgens Handelingen 2 gebeurt er met Pinksteren iets bijzonders met de leerlingen. Iets dat te maken heeft met wind en vuur, maar vooral ook iets met taal. Je zou kunnen zeggen dat het hier de eerste keer is dat de leerlingen voor zichzelf gaan spreken. Ze worden, kun je ook zeggen, eindelijk volwassen. Bij monde van Petrus wordt duidelijk dat zij voor het eerst spreken over hoe zij begrepen hebben wat er met Jezus gebeurd is. Voor de eerste keer spreken ze hardop over wat zijn leven, dood en opstanding kan betekenen. Ze spreken voor het eerst uitgebreid over wat ze allemaal hebben meegemaakt. Wat het met hen gedaan heeft.

Het is dus niet zonder reden dat rondom Pinksteren de geur van vrijheid hangt. Ergens in een tussenzinnetje in het derde hoofdstuk van de Tweede Brief aan de Korintiërs wordt die verbinding zelfs bijna achteloos gelegd. ‘Waar de geest van de Eeuwige is, daar is vrijheid.’ (2 Kor. 3 : 17) In het Bijbelboek Handelingen valt de vrijheid op, waarmee Jezus’ leerlingen vrijuit spreken over wat ze hebben meegemaakt. Pinksteren 2021 kun je daarom zien als een aanmoediging om de vrijheid te nemen uit te spreken hoe het voor jou is. Ook als dat de eerste keer zal zijn.