Een kaars aansteken

7 October 2021 - Nieuws - Hervormde Gemeente Oost

De symboliek van een kaars aansteken
Als je de kerk binnenkomt zie je voorin de kerk een grote, versierde kaars staan. Iemand moet de kaars hebben aangestoken, want de kaars verspreidt licht. Zelfs in het daglicht kun je het licht van de kaarsvlam zien. Deze grote kaars voorin de kerk noemen we de paaskaars. Deze naam maakt duidelijk dat het kaarslicht met opstanding te maken heeft. Het is levend licht. Je kunt ook zeggen: het kaarslicht dat terwijl het beweegt licht geeft heeft te maken met leven. Denk maar eens aan het Paasfeest, waar we vieren dat Jezus is opgewekt uit de dood.
Als je in de nacht voorafgaand aan het Paasfeest, de paasnacht, naar de kerk gaat kom je terecht in een onverlichte kerk. Je maakt mee hoe een grote brandende kaars wordt binnengedragen. Dat is de nieuwe paaskaars Iemand zingt: ‘Licht van Christus.’ Alle aanwezigen in de kerk zijn voorzien van een kaarsje en steken hun lichtje aan dit licht van Christus aan en geven het licht aan elkaar door.
Als je gedoopt wordt krijg je een doopkaars, die voor jou aangestoken wordt aan de paaskaars in de kerk. Het licht van de kaars is hiermee een symbool van Christus. Door het licht te maken, door een kaars aan te steken geven we Christus aan elkaar door. Let ook maar eens op wat onze bezoekers doen als onze kerken in Midsland en Hoorn een uurtje open zijn: heel zorgvuldig steken ze kaarsjes aan. Symbool van hoop en verbondenheid. Het kaarslicht vertelt: we zijn verbonden met elkaar in Christus.  
Het mooie van zo’n symbool? Het spreekt zonder woorden. Je herkent het onmiddellijk. Zoals je ook in jezelf kunt merken of er een lichtje brandt of dat het er zwaar en donker is. In de kerk zeggen we dat we delen in het licht van Christus. Kijk maar eens naar de kaars. Of steek zelf een kaarsje aan.  

Naar de kerk gaan in deze tijd
Gelukkig kunnen we in deze tijd met een gerust hart naar de kerk. De eerste keer is nog wat onwennig, als je het anderhalf jaar niet meer gewend was om in een groep te zijn. Maar nu de overheid de verplichte anderhalvemetermaatregel heeft losgelaten kunnen we ook in de kerk iets relaxter met elkaar omgaan. In de Coronanieuwsbrief hierover van 21 september van de classispredikant voor Friesland ds Wim Beekman wordt gevraagd elkaar in kerk de ruimte te geven. We vragen elkaar ook om op te letten niet naar de kerk te komen als je klachten hebt die zouden kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Er wordt dus eigenlijk een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid en gezond verstand. Verder leert de ervaring van de afgelopen weken dat er in de Meslânzer kerk en Sint Janskerk in Hoorn genoeg zitplaatsen zijn om niet het gevoel te hebben dat we te dichtbij elkaar komen.
Dus zeggen we tegen elkaar: welkom!