Niet telefoneren

16 September 2020 - Nieuws - Hervormde Gemeente Oost

Niet telefoneren!Online kerkdiensten

Er zijn mensen die aan hun kinderen vragen of ze niet willen bellen op zondagochtend om tien uur. Op dat tijdstip zitten ze namelijk klaar voor de kerkdienst die via Terschelling.Tv, een youtubekanaal, te zien is. Ze willen niet gestoord worden. Ze kijken naar de kerkdienst van de gezamenlijke kerken op Terschelling, die nu al zo’n zes maanden op donderdagmiddag in de R.-k. kerk in Midsland opgenomen wordt. Sommige kerken, ook op Terschelling, zijn alweer open gegaan voor kerkdiensten, maar niet iedereen durft tegenwoordig nog naar de kerk, sommige mensen mijden grotere groepen. In sommige kerken worden om die reden nog geen kerkdiensten gehouden. Je kunt je afvragen hoe dit verder zal gaan, nu we al een half jaar op deze manier bezig zijn. Zelfs als alle kerken weer zouden open gaan, wat betekent dat voor de online kerkdienst? Is het verstandig om op de een of andere manier door te gaan met de kerkdiensten via internet? Er blijken namelijk nogal wat kijkers van deze diensten te zijn die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. Die dat waarschijnlijk ook niet overwegen om te gaan doen. Of zullen sommigen van hen dat wel gaan doen?Kerkganger zijn

Wie naar een kerkdienst via zijn of haar beeldscherm kijkt kan dat op elk gewenst moment en helemaal privé doen. Je kijkt ernaar in je eentje of in de kleine setting van huisgenoten. Wie naar een kerkdienst in een kerk wil moet meer doen. Hij of zij trekt een jas aan en gaat lopend, fietsend of autorijdend op weg. Er wordt in dit geval enige actie gevraagd, je legt een weg af voordat je er bent en je doet je best om op tijd te komen. Het is bovendien zichtbaar. Misschien onderweg, maar zeker in de kerk kom je andere mensen tegen, zoals bijvoorbeeld de koster. Er komen na jou ook weer andere mensen binnen. Je kunt ze zien. In een kerkgebouw maak je de speciale, enigszins rommelige sfeer mee, die het best omschreven kan worden als een mix van vreugde, spanning en verwachting. Functioneert de geluidsinstallatie goed? Hoe klinkt het orgel? Soms gaat er iets mis. Iemand verspreekt zich, vergeet iets, is niet goed verstaanbaar. Meestal is dat reden tot extra vrolijkheid, bijvoorbeeld als er bij een van de kerkgangers onverhoeds een telefoontje afgaat en er paniekerig gegrabbeld wordt naar het toestel om het uit te zetten.Met anderen en alleen

Kortom, je bent in de kerk met anderen. Er gebeuren daarom onverwachte dingen. Het is overigens niet een enorm grote groep die daar aanwezig is. Maar je bent er ook niet alleen. Met elkaar vorm je een zichtbare, misschien op de beste momenten zelfs een voelbare gemeente. Je kunt je op goede momenten in de kerk een welkom onderdeel voelen van een gemeenschap. In deze bijzondere structuur, die het midden houdt tussen individu en anonimiteit, hoor je de woorden van het evangelie. Een kerk draagt op deze manier bij aan de gemeenschapsvorming. We ontdekken daarin een verschil met het kijken naar een beeldscherm. Want dat doe je alleen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de boodschap van de kerkdienst?   Gemeenschapsvorming

Je kunt je ondertussen afvragen of de kerkdienst die te zien is via Terschelling.Tv niet ook bijdraagt aan gemeenschapsvorming. Veel kijkers beseffen dat er medekijkers zijn, die delen in de ervaring van het zien van de opname uit de R.-k. kerk in Midsland. Is dat vergelijkbaar met het samen met andere kerkgangers in de kerk zitten? Of is dat toch heel anders?      Ernst Zoomers