RK kerk

De Parochie heet: Sint Jacobus.
De Rooms-Katholieke gemeenschap van Terschelling vormt samen met Dronrijp, Harlingen, Franeker, en Vlieland samen de parochie van Sint Jacobus
De huidige parochiekerk heeft als patroon Sint Petrus de Visser en staat op het midden van het eiland n.l. in Midsland. De kerk is gebouwd in 1960 als toeristenkerk.
Het is gebouwd in de vorm van een tent, en is te vinden aan de Brouwershoekweg, de busgarage aan de Hoofdweg ligt naast de kerk – dichtbij het in 2004 gebouwde gezondheidscentrum en is goed bereikbaar vanaf de Hoofdweg. Naast de kerk staat de pastorie, in de vorm van een bungalow. In de zomermaanden is de pastorie bewoond door de verschillende vakantiepastores.
(zie vakantiepastores)
In de maanden mei tot en met september zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.30 uur
In de maanden oktober tot en met april zijn de vieringen op één woensdagavond in de maand om 19.30 uur.
Tijdens de Kerst- en Paasdagen is er een gastpriester aanwezig voor de viering van de H. Eucharistie, opgeluisterd door één van de vele zangkoren of korpsen van het eiland.
(zie vieringen)
Voor meer informatie kunt u bellen met de pastor of met het parochiebestuur (zie personen)

RK kerk Midsland

Kerk: Brouwershoekweg 1, Midsland (tegenover de Bibliotheek)

Drs. Susan G. Boukema-Koopman pastoraal werker
Buorren 97
9081AP Lekum
058 266 19 81
susan@kpnplanet.nl

Correspondentie Adres

R.K. Kerkbestuur St. Jacobusparochie
Westerbuurtstraat 44
8881 AD West-Terschelling
Contactadres:
A.F.Boersma
Westerbuurtstraat 44
8881 AD West-Terschelling
tel: 0562 442170
E-mail: afboersma@hetnet.nl

Voor zaken die betrekking hebben op de Raad van Kerken op Terschelling kunt u contact opnemen met mevr. Sabien Hettema baaiduinen 30.