Rooms Katholieke St. Jacobusparochie

RK kerk

Kerk: Brouwershoekweg 1, Midsland (tegenover de Bibliotheek)

Pastoor C.M.Conijn

Dûbele Streek 16 

9035AJ Dronryp

e-mail: c.m.conijn@hotmail.com 

tel.: 0517-233288 ( niet op maandag) , mobiel: 06-21833503

pastoraal werker: pastor Susan Boukema-Koopman

Buorren 97, 9081 AP Lekkum

email: susan@kpnplanet.nl

tel.: 058-2661981 ( alleen op dinsdag en donderdag) mobiel:06-21833503

Correspondentie Adres

R.K. Kerkbestuur St. Jacobusparochie

Contactadres:

A.F.Boersma

Westerbuurtstraat 44

8881 AD West-Terschelling

tel: 0562 442170

E-mail: afboersma@hetnet.nl

Voor zaken die betrekking hebben op de Raad van Kerken op Terschelling kunt u contact opnemen met mevr. Sabine Hettema baaiduinen 30.

De Parochie heet: Sint Jacobus.

De Rooms-Katholieke gemeenschap van Terschelling vormt samen met Dronrijp, Harlingen, Franeker, St. Annaparochie en Vlieland de parochie van Sint Jacobus

De huidige parochiekerk heeft als patroon Sint Petrus de Visser en staat op het midden van het eiland n.l. in Midsland. De kerk is gebouwd in 1960 als toeristenkerk.

Het is gebouwd in de vorm van een tent, en is te vinden aan de Brouwershoekweg, de busgarage aan de Hoofdweg ligt naast de kerk – dichtbij het in 2004 gebouwde gezondheidscentrum en is goed bereikbaar vanaf de Hoofdweg. Naast de kerk staat de pastorie, in de vorm van een bungalow. In de zomermaanden is de pastorie bewoond door de verschillende vakantiepastores.

(zie vakantiepastores)

In de maanden mei tot en met september zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.30 uur

In de maanden oktober tot en met april zijn de vieringen 1x per maand op dinsdagavond om 19.30 uur.

Tijdens de Kerst- en Paasdagen is er een gastpriester aanwezig voor de viering van de H. Eucharistie, opgeluisterd door één van de vele zangkoren of korpsen van het eiland.

(zie vieringen)

Voor meer informatie kunt u bellen met de pastor of met het parochiebestuur (zie personen)