Online-kerkdiensten

2 June 2020 - Nieuws - Hervormde Gemeente Oost

online-kerkdiensten
Via Terschelling.Tv kijken we wekelijks heel wat mensen naar de kerkdiensten die even eerder opgenomen zijn in de R.K. kerk in Midsland. Misschien kijken er wel meer mensen dan er gewoonlijk de kerkdiensten bezoeken? In elk geval kan iedereen met een internetverbinding de diensten meemaken. Ook als je niet op Terschelling bent. Het zijn bovendien interkerkelijke diensten, waarin alle kerken van de Raad van Kerken participeren. Ook in de maand juni gaan we hier mee door.
Toch mis ik de ongedwongen rommeligheid van een live kerkdienst, zoals we die enkele weken geleden nog kenden. Met rommeligheid bedoel ik dan het onverwachte, de onhandigheid als er iets mis gaat, het elkaar tegenkomen in de kerk en de mogelijkheid van kerkgangers om direct te reageren op wat er gebeurt.
Samen zingen valt hier ook onder. Maar juist dat, u heeft dat vast al gehoord of gezien, is een probleem dat nog wel even kan blijven. Dat heeft een enorme impact op de manier van kerkdienst houden, zoals wij gewend waren. Als samen zingen risicovol is, treft dat ook de koren (en korpsen) van ons eiland.
Wordt het mogelijk om in juli bijvoorbeeld vieringen (zonder samenzang) in de kerk te houden? Kunnen we dan denken aan zondagse vieringen of zijn kleinere bijeenkomsten waarschijnlijker? Zoals bijvoorbeeld vorig jaar Tongesdei ik yn Hoâne? Seumers oek op woênsdag? Of zijn openluchtdiensten in dit verband kansrijker? En wat betekent dit voor de kerkdiensten in De Stilen? Voor alles wat we eventueel organiseren dient een protocol geschreven te worden. Als u het interesseert: kijk maar eens bij
www.protestantsekerk.nl bij het protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten.

We vragen ons af: hoe kijkt u hiertegen aan? Neem de gelegenheid om iets van u te laten horen hierover! U kunt bijvoorbeeld denken aan een reactie op één van de volgende vragen.
1. Zou u graag zien dat de kerken weer open gaan of vindt u de online-viering eigenlijk net zo goed of zelfs fijner?
2. Als de kerken weer opengaan, voelt u zich dan vrij om te komen of bent u wat huiverig in verband met uw gezondheid?
Een andere opmerking of vraag is vanzelfsprekend ook welkom. Stuur uw reactie naar: ezoomers@xs4all.nl. Een briefje in de brievenbus kan vanzelfsprekend ook. Alvast hartelijk dank!