Kerkgebouw

De Nederlands Hervormde Kerk van West Terschelling is gebouwd in 1653-1654. Daarvoor was er ook wel een kerk, maar haar plaats is niet bekend. De kerk op West werd als Protestantse kerk gebouw en is, wat men noemt, van een typisch Noord-Hollands model, dat wil zeggen met een preekstoel in het midden van de lange zijde. Het feit dat de kerk er veel jonger uitziet, komt doordat er in de twintiger jaren van de vorige eeuw een rood bakstenen muur omheen is gebouwd. De oude turfstenen muur liet teveel vocht door. Het torentje op het oosteinde van het dak is aangebracht aan het begin van de1e wereldoorlog en is geschonken door C. Droog, die toen in de kerkenraad zat. Hij liet tevens een nieuw uurwerk en een luidklok aanbrengen.  Voor de hervormde kerk klonk  dus vanaf dat moment onze eigen klok  en voorafgaand aan de dienst van de Doopsgezinde Kerk, werd de Raadhuisklok geluid.

Interieur

Wanneer men de kerk aan de oostzijde binnengaat, loopt men onder het “Wapen van Terschelling”door en ziet men binnenkomend direkt met een oud gebouw te maken te hebben. In 1967-1968 is er een grote restauratie geweest. Hierbij is veel veranderd.Oude banken werden verwijderd, nieuwe banken werden geplaatst en dit werd aangevuld met stoelen.  Enkele oude objecten zijn nog oorspronkelijk, te weten: de kansel, het koorhek met de koperen doopboog en de daar tegenover staande notabelenbanken. Onder de preekstoel ligt een fraaie grafsteen, waaronder  de eerste predikant, dominee Grevensteyn ligt begraven.  Binnen het koorhek bevindt zich nog de lezenaar, waarachter vroeger de voorzanger de gemeente begeleidde. Tegenwoordig worden  vanaf deze plaats de afkondigingen gedaan.

Aan een balk in de kerk hangt het model van Loodsschoener no. 2. Dit vaartuig is op 25 november 1925 in de buurt van het Amelander Gat met man en muis vergaan. Alle 13 opvarenden zijn hierbij omgekomen, hun namen staan in de kerk apart vermeld. Elk jaar worden zij tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdacht.

Volgens oude grafboeken is er wel een duizendtal mensen in en om de noordzijde van de kerk begraven. In 1828 kwam hier een verbod op. Toen is het kerkhof achter de Brandaris in gebruik genomen.

Twee borden vermelden de namen van de predikanten die in deze kerk hun standplaats hadden/hebben.

Stiltehoek

In de kerk bevindt zich een stiltehoek, waar gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.