Namen en adressen

Predikant

Ds. T. Gaastra, Denneweg 6, 8881 CJ West-Terschelling. tel. 06 5358 96 20.

E-mail: tinusgaastra@gmail.com

Scriba

Postbus 31, 8880AA Terschelling-West.

Email: westerkerk.wt@gmail.com

Voorzitter

Tijdelijk voorzitter is de heer P. van Heuveln

tel. 0562-442061, email: pietsita@msn.com

Rommelmarkt

Contactpersoon:

Mw. S. Dekker-Bruinsma, Sportlaan 8, 8881 EX West-Terschelling

tel. 0562-442391, e-mail: keesensippy@hotmail.com

Autorooster

Dhr. T. Korf, Ecuadorstraat 7, 8881BH, West-Terschelling.

tel. 0562-444415

Aanspreekpunt Kerkrentmeester

Dhr. P. van Heuvlen, Jacob de Voslaan 1, 8881 EN West-Terschelling

tel. 0562-442061, e-mail: pietsita@msn.com

U kunt hier terecht voor informatie over verhuur, gebruik van de kerk voor huwelijk en uitvaart en andere zaken.

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Dhr. A. Hoogstra, Ecuadorstraat 14, 8881CV, West-Terschelling.

tel. 0562-442747

e-mail: Westerkerk.W-T@hetnet.nl

 

Als u onze gemeente financieel wilt steunen, zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Bank no.  NL91 RABO 037373 2627 t.n.v. Coll. Van Kerkrentmeesters           Herv. Gem. West Terschelling

Bank no.  NL44 RABO 037373 2600 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. West Terschelling

 

Gezamenlijk kerkblad van Terschelling "Op รจ Riid".

Het kerkblad verschijnt 1 keer in de vier weken.

Voor abonnement en adreswijzigingen kunt u contact opnemen Margie Kilsdonk,email: margie.kilsdonk@gmail.com of telefonisch 0562 85 03 20