Eilander dominee Mathilde de Graaff

Mathilde de Graaff

ds.  Mathilde de Graaff,

is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente ET-10

op Terschelling.

Zij biedt (pastorale) begeleiding aan: voor gasten en eilanders.

Voor wie een weg zoekt in levens-, geloofs- en zingevingsvragen.

Dit geldt ook voor wie zich niet (meer) betrokken voelt bij een kerkelijke gemeenschap.

Zij heeft een brede ervaring in het aanbieden

van maatwerk ten behoeve

van ceremoniële en recreatieve programma’s

op het gebied van zingeving en geloof, inspiratie en motivatie

zowel individueel als met groepen.

Voor groepsprogramma’s zie ook: www.koersterschelling.nl,  ‘de Vlieger’, ‘Wandelenderwijs’.

De inspirerende omgeving van het eiland

speelt daarbij waar mogelijk een ondersteunende rol.