Levensmomenten markeren

Sporen in het zand

Daar kan behoefte aan zijn bij wisselend tij
en op allerlei andere levensmomenten.

ds. Mathilde de Graaff biedt haar diensten en/of begeleiding aan
aan ieder die zoekt naar levensverdieping en spiritualiteit
ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.
Het kan gaan om individuele gespreken
alsook om het werken met groepen.

Ofwel speuren naar sporen in leven en geloven.
Er kunnen verschillende redenen zijn die het zinvol maken
om contact op te nemen.

Daarnaast kan zij begeleiding bieden
in het zoeken naar rituelen of ceremonies
om inhoud en vorm te geven aan
allerlei kruispunten of overgangsmomenten in het leven.

Bijvoorbeeld:

  • bij geboorte
  • bij huwelijken
  • het aangaan van andere levensverbintenissen
  • het vieren van jubilea
  • een nieuwe start
  • in dagen van ziekte
  • in dagen van rouw
  • bij afscheid
  • bij scheiding

Een dominee heeft een ambtsgeheim.
Wat in vertrouwen wordt gedeeld is veilig.