Levensmomenten markeren

Sporen in het zand

Daar kan behoefte aan zijn bij wisselend tij

en op allerlei andere levensmomenten.ds. Mathilde de Graaff biedt haar diensten en/of begeleiding aan

aan ieder die zoekt naar levensverdieping en spiritualiteit

ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

Het kan gaan om individuele gespreken

alsook om het werken met groepen.Ofwel speuren naar sporen in leven en geloven.

Er kunnen verschillende redenen zijn die het zinvol maken

om contact op te nemen.Daarnaast kan zij begeleiding bieden

in het zoeken naar rituelen of ceremonies

om inhoud en vorm te geven aan

allerlei kruispunten of overgangsmomenten in het leven.Bijvoorbeeld:

  • bij geboorte
  • bij huwelijken
  • het aangaan van andere levensverbintenissen
  • het vieren van jubilea
  • een nieuwe start
  • in dagen van ziekte
  • in dagen van rouw
  • bij afscheid
  • bij scheiding

Een dominee heeft een ambtsgeheim.

Wat in vertrouwen wordt gedeeld is veilig.