Geboorte en verwondering

Resten touw op het strand

De geboorte van een kind is een wonder en een feest.

Kerkelijke gemeenschappen hebben daarvoor hun eigen rituelen.

De doop is in de kerk het ritueel waarbij God gedankt wordt en het kind in de gemeenschap van gelovigen wordt opgenomen.

Maar als je niet voor de doop kiest en het kind toch in de zegen van God wilt laten delen? Of als je zoekt naar andere vormen of rituelen waar de verwondering

om het nieuwe leven kan klinken? Er is alle gelegenheid om daar met elkaar op door te praten en een passende vorm te vinden.