In dagen van rouw

Tak op meerpaal

Hoe gek het ook klinkt: ‘de dood komt langverwacht’. Het is goed om daarop voorbereid te zijn. Daar kunt u begeleiding bij vragen. Soms willen mensen daar gewoon es over praten; soms vormt een periode van ziekte de aanleiding.

In ieder geval zijn de dagen tussen overlijden en het laatste afscheid én de wijze waarop de uitvaart zelf vorm wordt gegeven, voor de naasten van groot belang voor het proces van verwerking van het verlies.

We proberen met elkaar haar of zijn levensverhaal op het spoor te komen en zo de balans op te maken van dit geleefde leven. Dit alles zal een plek krijgen in de uitvaartplechtigheid. Zo hopen we met elkaar tot een invulling van het afscheid te komen die in overeenstemming is met het leven van de overledene.