KOERS TERSCHELLING

LOGO KOERS

Er is een gevarieerd activiteiten-aanbod voor iedereen vanuit KOERS TERSCHELLING

Kerk

Open

Eigentijds

Religieus

Spiritueel

Zie info: www.koersterschelling.nl